Thặng dư thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ tăng cao kỷ lục

Dữ liệu được Chính phủ Hoa Kỳ công bố trong tuần này cho thấy thặng dư thương mại của Việt Nam và Hoa Kỳ đã tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ đã tăng 11% trong tháng 8 so với tháng 7, lên 7,6 tỷ USD. Con số này tăng 38,9% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu của chính phủ Mỹ.

Thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ tăng lên trong bối cảnh Việt Nam trở thành một trong những điểm đến phổ biến nhất cho các công ty sản xuất muốn chuyển toàn bộ hoặc một phần chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc để tránh thuế quan chiến tranh thương mại.

Trong tháng 8, xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ cao hơn 125% so với tháng 8 năm 2017, trước khi cuộc chiến thương mại bắt đầu.

Thặng dư thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cao kỷ lục

Trong 8 tháng đầu năm, mặt hàng xuất khẩu hàng đầu sang Mỹ là hàng dệt, may, kế đến là máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng và đứng thứ ba là điện thoại, linh thoại.

Theo dữ liệu của Bộ Công thương Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2020, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 54,73 tỷ USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu của Việt Nam từ Hoa Kỳ đạt 10,5 tỷ USD, giảm 1,6%.

Như vậy trong 9 tháng đầu năm 2020, thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ đạt 44,23 tỷ USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ (năm 2019 là 34,16 tỷ USD).